Chỉ đạo - chính sách

Vào ngày 30/01/2020, Bộ Tài Nguyên và Môi Trường đã ban hành Quyết định số 246/QĐ-BTNMT về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu ...
Diễn đàn “Công nhân lao động, doanh nghiệp vì môi trường lần thứ 2” nhấn mạnh vai trò của người lao động tại các doanh nghiệp trong hoạt động giám sát ...
Ngày 27/12, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019 và triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm 2020 của ...
Bộ TN&MT đã hình thành được tổng thể kiến trúc Chính phủ điện tử của ngành. Dự kiến đến năm 2025, các hoạt động quản lý cơ bản được số hóa, ...
Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi được kỳ vọng sẽ tạo cuộc cách mạng trong công tác bảo vệ môi trường, với những quan điểm mới, quy định mới; ...
UBND TPHCM đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn chỉnh nội dung đồ án quy hoạch xử lý chất thải rắn TP đến năm 2025, ...
Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân đề nghị: Sửa đổi, bổ sung để Luật Bảo vệ môi trường mới phải phù hợp với điều kiện của Việt Nam, tiệm cận và hội ...
Thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27 tháng 9 năm 2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công ...
Ngày 5/12/2019, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 3116/QĐ-BTNMT phê duyệt Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 ...
Người dân Đan Mạch còn đang lo lắng không tạo ra đủ rác thải để nhà máy này có thể tiếp tục hoạt động.
Ngày 22/11, tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo khoa học Kinh nghiệm quốc tế và đề xuất chính sách mở rộng trách nhiệm nhà sản xuất (The Extended Producer ...
(Thanhuytphcm.vn) - Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong vừa có ý kiến chỉ đạo về đề xuất ủy quyền giải quyết các hồ sơ, thủ tục pháp lý về bảo vệ ...
Hotline
Hotline:
1900 54 54 50